ANGA?UJ?CA PROMOCJA

NA FACEBOOKU

Facebook to nie tylko portal spo?eczno?ciowy, który pozwala nam dzieli? si? zdj?ciami dzieci czy lajkowa? filmy ze ?miesznymi kotami. To stale rozwijane, pot??ne narz?dzie marketingowe, dzi?ki któremu mo?esz dotrze? ze swoj? ofert? do klientów. Tak du?a si?a oddzia?ywania to m.in.:

1

Mo?liwo?? bardzo precyzjnego targetowania reklam

Mo?emy je wy?wietla? u?ytkownikom w zale?no?ci od ich aktualnej lokalizacji wieku, p?ci, zainteresowań, jak równie? bardziej szczegó?owych informacji.

2

Ogromna baza u?ytkowników

Z Facebooka aktywnie korzysta ok. 18,3 milionów Polaków i ponad 2,4 miliarda (!) osób na ca?ym ?wiecie (dane pa?dziernik 2019, ?ród?o Facebook).

3

Bogaty arsena? narz?dzi promocyjnych

Facebook stale rozwija cz??? reklamow?. Reklamy w kanwie, czy materia?y wideo 360° s? ju? powszechnie dost?pne. Czas, by? pozna? nowo?ci!

Je?li jeste? zainteresowany kampani? na Facebooku,

wype?nij formularz kontaktowy i skontaktuj si? z nami.

Reklama Facebook

ico
Obs?uga profili firmowych

Szukasz firmy, która profesjonalnie zaopiekuje si? Twoim fanpage’em i w kreatywny sposób b?dzie anga?owa? Twoich klientów do komunikacji? Chcesz budowa? z nimi trwa?e wi?zi? Dobrze trafi?e?!

ico kopia
Kampanie Facebook Ads

Facebook jest ?wietnym kana?em sprzeda?owym. Przeci?tny u?ytkownik sp?dza na nim ?rednio kilka godzin dziennie. W tym czasie mo?esz informowa? odbiorców o najnowszych promocjach w Twoim sklepie albo w oparciu o remarketing zach?ci? ich do powrotu na Twoj? stron? internetow?.

Jeste? zainteresowany wspó?prac? w zakresie Facebooka?

CASE STUDIES

gamedog

Jak pobili?my rekord sprzeda?y w Game Dog Performance Nutrition?

Jak pobili?my rekord sprzeda?y w Game Dog Performance Nutrition?

Zobacz projekt
zajawka-sm-mieszkanicznik

Jak pobili?my rekord frekwencji?

Jak pobili?my rekord frekwencji?

Zobacz projekt
zajawka-adwords-britenet

Promocja us?ug IT na rynku niemieckim

Promocja us?ug IT na rynku niemieckim

Zobacz projekt
zajawka-adwords-mazda

Jak obni?yli?my koszty w kampaniach dla lokalnych dealerów Mazdy?

Klient zg?osi? si? do nas z zadaniem dotarcia do nowych potencjalnych klientów przy ni?szych ni? dotychczas kosztach z klikni?cie i 1000 wy?wietleń reklamy.

Zobacz projekt
zajawka-sm-dwie-korony

Promocja nowego filmu ,,Dwie Korony”

Promocja nowego filmu ,,Dwie Korony”

Zobacz projekt
zajawka-sm-fleet-center

Jak skutecznie reklamowa? firm? z sektora motoryzacyjnego?

Jak skutecznie reklamowa? firm? z sektora motoryzacyjnego?

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-aldent

Aldent - kompleksowa kampania reklamowa sieci gabinetów stomatologicznych

Aldent

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-inbud-faro

Konkurs na Facebooku dla Inbud Faro

Inbud Faro

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-kolbe

Akcja crowdfundingowa #zrzutkanamaksa. Fundacja Filmowa im. ?w. Maksymiliana Kolbe

Fundacja Filmowa im. ?w. Maksymiliana Kolbe

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-modne-duze-rozmiary

Kampania Facebook Ads dla Modnych Du?ych Rozmiarów

Modne Du?e Rozmiary

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-odkryj-auto

Cykliczne promocje na Facebooku dla Odkryj-Auto

Odkryj-Auto

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-pl-fon

Aplikacja voucherowa dla PL FON

PL FON

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-seat-la-tomatina

Jak promowali?my La Tomatin? dla Seata?

Seat

Zobacz projekt
ad-sm-miniatura-vacans-oleil

Konkurs na Facebooku dla VacansOleil

VacansOleil

Zobacz projekt
zajawka-grafika-fleetcenter

Kompleksowe opracowanie identyfikacji wizualnej Fleet Center

Fleet Center

Zobacz projekt
grafika-miniatura-ubiius

Opracowanie identyfikacji wizualnej
kancelarii UBIIUS

UBI IUS

Zobacz projekt
grafika-miniatura-poland-premium

Opracowanie identyfikacji wizualnej
marki Poland Premium

Poland Premium

Zobacz projekt
grafika-miniatura-lingua

Nowa koncepcja graficzna identyfikacji
Lingua Kids Club

Lingua Kids Club

Zobacz projekt
grafika-miniatura-mpw

Kompleksowe opracowanie
identyfikacji wizualnej MPW

MPW

Zobacz projekt
grafika-miniatura-lafolia

Identyfikacja wizualna
dla firmy LaFolia

LaFolia

Zobacz projekt

Chcesz zrealizowa? podobny projekt?

ZAPYTAJ O KAMPANI? NA FACEBOOKU

Wype?nij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy si? z Tob?.

Chc? napisa? wiadomo??

Zobacz, z jakich kampanii reklamowych mo?esz skorzysta?

Google Ads
Facebook
Projekty Graficzne
Pozycjonowanie stron www i sklepów