Jak promowali?my La Tomatin? dla Seata?

Seat Espanola Motor – kielecki dealer aut jednego z najwi?kszych koncernów motoryzacyjnych postanowi? zorganizowa? charytatywne wydarzenie (dochód przeznaczono na schronisko dla zwierz?t) wzorowane na hiszpańskiej ?La Tomatinie”, czyli bitwie na pomidory. Zabawa mia?a by? po??czona z promocj? salonowych nowo?ci – premierowych: Leona FR i Leona Cupra.

ad-sm-seat-la-tomatina
Problem ico kopia

Naszym zadaniem by?a promocja wydarzenia na Facebooku – dotarcie do mi?o?ników motoryzacji, podró?y oraz Hiszpanii, zach?cenie ich do przybycia do miasteczka Seata w Kielcach i wzi?cia udzia?u w zabawie.

Rozwi?zanie ico kopia copy

W ramach kampanii regularnie informowali?my o wydarzeniu, podkre?laj?c jego unikalno??. Zaproszenie skierowane by?o nie tylko do wszystkich interesuj?cych si? sam? bitw?, ale te? do tych, którzy na Rynku w Kielcach chcieli sp?dzi? przyjemnie czas przy dobrej muzyce i konkursach.

Efekty ico kopia copy 2

Dzi?ki kampanii promocyjnej na Facebooku niemal 300 osób do??czy?o do wydarzenia. Niecodzienna zabawa przyci?gn??a spor? rzesz? zainteresowanych, którzy wzi?li udzia? w starciu lub po prostu przyszli na nie popatrze?, przy okazji zapoznaj?c si? z ofert? kieleckiego dealera Seata.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE