Wyzwanie

Na zlecenie lokalnej firmy mieli?my stworzy? du?? platform? umo?liwiaj?c? tworzenie, publikowanie, sprzeda?, kupno i wymian? ró?nego rodzaju tre?ci (artyku?ów, notatek, zdj??).

Rozwi?zanie

Zaprojektowana i wdro?ona przez nas platforma zawiera oddzielne sekcje do logowania dla sprzedaj?cych i kupuj?cych, szczegó?ow? wyszukiwark? pozwalaj?c? na sprawne odszukiwanie materia?ów. Ponadto pozwala w sposób prosty i intuicyjny dodawa? tre?ci (proces podzielony na dobrze opisane etapy) oraz tworzy? w?asne licencje.

Zobacz te?:

Identyfikacja wizualna dla
studia tańca Salsame

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE