Aplikacja voucherowa dla PL FON

Szwajcarski operator telekomunikacyjny Peoplefone A.G. i Media-Saturn Holding Polska to w?a?ciciele spó?ki Peoplefone Polska S.A., której mark? jest PL FON. Par? lat temu firma zwróci?a si? do nas o pomoc. Mieli?my zapewni? wsparcie w obszarze marketingu.

ad-sm-plfon
Problem ico kopia

Mieli?my opracowa? metod? pozyskiwania kolejnych klientów zainteresowanych us?ug? VoIP (telefonicznych po??czeń z wykorzystaniem internetu) oferowan? przez PL FON.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Na Facebooku uruchomili?my specjaln?, indywidualnie opracowan? aplikacj? do rejestracji paragonów (otrzymywanych podczas zakupów w sieci marketów z elektronik? u?ytkow? – Saturn) i generowania kodów vouchera, które wpisane na stronie internetowej uprawnia?y do bezp?atnego korzystania z us?ugi VoIP przez okre?lony czas.

Efekty ico kopia copy 2

Poza znaczn? ilo?ci? wykupowanych abonamentów i rejestracji, rezultatem kampanii by? te? wzrost liczby fanów na firmowym fanpage’u PL FON. Warunkiem uruchomienia aplikacji by?o bowiem polubienie profilu operatora.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE