Wyzwanie

Mazda Night Run to charytatywne imprezy biegowe organizowane przez Mazd? w dwóch miastach: Kielcach i Lublinie. Podczas wydarzeń przeprowadzane s? konkursy, w których jedna z nagród to nowa Mazda CX-5. Naszym zadaniem by?o utworzenie strony internetowej dla wydarzenia, logo, banerów do kampanii AdWords oraz grafik do dark postów na Facebooku.

Rozwi?zanie

Tworz?c projekt landing page’a, postanowili?my rozró?ni? kolorystycznie wydarzenia w poszczególnych miastach – Lublin (czerwony), Kielce (niebieski). Buttony w tych odcieniach odsy?aj? do dwóch podstron typu One Page. Bloki tekstowe przeplataj? si? z sekcjami zach?caj?cymi do dzia?ania – wzi?cia udzia?u w biegu. By strona by?a bardziej atrakcyjna, dodali?my: zegar odliczaj?cy dni do wydarzenia, map? Google pokazuj?c? tras? biegu oraz o? czasu z planem imprezy.

Zobacz te?:

Jak obni?yli?my koszty w kampaniach dla
lokalnych dealerów Mazdy?

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE