Wyzwanie

Dla autoryzowanego dealera Mazdy – firmy Matsuoka Motor nale?a?o stworzy? now? stron? internetow? (poprzednia mia?a charakter czysto informacyjny), która aktywizowa?aby u?ytkowników i kierowa?a ruch na 3 docelowe witryny salonów: w ?odzi, Kielcach i Lublinie.

Rozwi?zanie

Zaprojektowana i wykonana przez nas witryna w sposób intuicyjny odsy?a internaut? na strony docelowe. Ponadto pozwala bez zb?dnych komplikacji przejrze? i przeszuka? baz? dost?pnych aut u?ywanych oraz poprzez prosty formularz – zarezerwowa? jazd? próbn? wybranym modelem.

Zobacz te?:

Jak obni?yli?my koszty w kampaniach dla
lokalnych dealerów Mazdy?

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE