Materia?y na targi bran?owe
dla firmy Hydroidea

Wyzwanie

Naszym zadaniem by?o opracowanie materia?ów identyfikacji wizualnej, które maj? s?u?y? firmie podczas targów bran?owych. Hydroidea jest producentem ekologicznych preparatów do oczek wodnych i stawów k?pielowych. Zajmuje si? tak?e projektowaniem, budow? i rewitalizacj? zbiorników wodnych oraz jezior.

Rozwi?zanie

Wiedzieli?my, ?e musimy znale?? rozwi?zania ??cz?ce w sobie ?wie?o?? i naturalno?? z nowoczesno?ci? i stabilno?ci?. Zdecydowali?my si? na wyraziste projekty, dobrej jako?ci zdj?cia. Postanowili?my komunikowa? si? jasnymi, stonowanymi kolorami, szczególnie biel? i jasnym odcieniem b??kitu.

hydroidea-rolup

Reklama zewn?trzna i ma?e formy reklamowe

Stworzyli?my spójne projekty banerów zewn?trznych, ulotek i roll-upów. Zaprojektowali?my tak?e reklamy prasowe. Wszystkie produkty firmy, ich opisy, ceny oraz zdj?cia spi?li?my w jeden elegancki katalog.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE