Wyzwanie

Firma Game Dog – producent od?ywek i suplementów diety dla psów – zleci?a nam wykonanie nowego sklepu internetowego, który mia? nie tylko promowa? produkty i generowa? sprzeda?, ale te? podkre?la? presti? marki od kilku lat wspieraj?cej profesjonalnych hodowców.

Rozwi?zanie

Nowy sklep zosta? przez nas zaprojektowany i wykonany tak, by nawigacja przebiega?a w sposób intuicyjny, a potencjalny klient móg? szybko i ?atwo odnale?? poszukiwane produkty. Na stronie znalaz?y si? równie? zak?adki wskazuj?ce na renom? producenta (czytelnia, klub hodowców, Game Dog Team).

Zobacz te?:

Jak pobili?my rekord sprzeda?y
w Game Dog Performance Nutrition?

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE