10 pomys?ów na Black Friday dla e-commerce

15 pa?dziernika 2020 Dodane przez

Black Friday ju? wkrótce! W 2020 roku wypada 27 listopada.? To moda, która przysz?a do nas z Stanów Zjednoczonych.?Black Friday to pi?tek po Dniu Dzi?kczynienia, który rozpoczyna sezon zakupów przed Bo?ym Narodzeniem. Wiele sklepów organizuje z tej okazji du?e promocje.?Wed?ug Forbes w Stanach Zjednoczonych jest to cz?sto najbardziej dochodowy dzień dla sprzedawców w ci?gu ca?ego roku, a zakupy robi wówczas ponad 100 milionów Amerykanów. Black Friday z roku na rok staje si? coraz bardziej popularny równie? w Polsce.

Jak wykorzysta? Black Friday, by zwi?kszy? sprzeda? w e-commerce? Sprawd? nasze pomys?y.
Pami?taj, ?e taka akcja promocyjna i marketingowa musi by? przemy?lana i zaplanowana, dlatego podajemy pomys?y z wyprzedzeniem!

 1. ? Nie ograniczaj si? tylko do pi?tku
  Daj swoim klientom wi?cej czasu. Promocja mo?e by? skuteczniejsza. Rozpocznij akcj? na tydzień przed oficjalnym Black Friday, przed?u? j? na weekend lub a? do i w??cznie Cyber Monday (w tym roku?30 listopada) lub Dnia Darmowej Dostawy (5 grudnia).
 2. ? Obni? cen? produktów
  Po prostu obni? ceny produktów w swoim sklepie: wszystkich lub wybranych kategorii. Koniecznie dodaj informacj? o promocjach na sliderze lub w pop up’ie, a tak?e w swoich social mediach.
 3. ??Utwórz kategori? prezentów lub przewodnik po prezentach
  Wiele osób korzysta z promocji Black Friday, by zakupi? z wyprzedzeniem i w okazyjnej cenie prezenty pod choink?. Je?li masz sklep internetowy, w ?atwy sposób mo?esz utworzy? tagi produktów. Stwórz osobn? kategori?, gdzie umie?cisz idealne prezenty ?wi?teczne. Warto te? utworzy? przewodniki po prezentach np. „10 idealnych prezentów ?wi?tecznych dla Twojego faceta”, „Bi?uteria na prezent do 150 z?”, „Top 5 prezentów dla z?otej r?czki” itp. Zgodnie z filozofi? Black Friday – produkty te powinny by? w promocji.
 4. Utwórz zestawy?
  Stwórz zestawy produktów lub zestawy prezentowe o obni?onej cenie. Zainspiruj si? mark? Sephora, która robi bardzo atrakcyjne wizualnie i cenowo zestawy. ??czna warto?? produktów by?aby o wiele wy?sza, gdyby zakupi? je osobno. Takie zestawy s? zwykle pi?knie zapakowane – gotowe do po?o?enia pod choink? jako prezent.
 5. ?Cross selling – czyli sprzeda? krzy?owa
  Zaproponuj klientom drugi produkt w ni?szej cenie np. „-50% na drugi produkt”. Zrób to sprytnie! Wykorzystaj cross selling. Zaproponuj klientowi w promocji produkt komplementarny do tego, który doda? ju? do koszyka np. przy zakupie laptopa, produktem komplementarnym b?dzie torba na laptop, przy zakupie podk?adu, produktem komplementarnym b?dzie np. baza pod makija?. Niech dodanie tego produktu b?dzie mo?liwe z poziomu koszyka lub gdy klient b?dzie ju? przy kasie. U?atwi to dodanie produktu do koszyka.
 6. ?Gratisy
  Daj klientom co? za darmo np. „2+1 gratis”, darmowa wysy?ka, „produkt X gratis, przy zamówieniu powy?ej 200 z?”.
 7. Kod rabatowy
  Ka?da platforma e-commerce ma mo?liwo?? tworzenia kodów rabatowych. Utwórz specjalny kod rabatowy, przyk?ad: po wpisaniu kodu „blackfriday2020” w koszyku naliczy si? rabat -10%.
 8. ?Flash sale
  B?yskawiczna wyprzeda? z atrakcyjnym rabatem np. -50% w godzinach 20:00 – 22:00. O takiej akcji musisz uprzedzi? swoich odbiorców du?o wcze?niej.
 9. ?E-mail marketing/ Newsletter
  Poinformuj klientów mailowo o organizowanym Black Friday. Wykorzystuj?c email marketing, mo?esz dotrze? do swoich klientów z bardzo indywidualnym komunikatem. Sprawd? narz?dzie Fresh Mail, które umo?liwia segmentacj? klientów np. ze wzgl?du na p?e? (dzi?ki temu Twój odbiorca otrzyma bardziej dopasowany do niego komunikat).
 10. ?Reklama internetowa
  W Black Friday nawet w Polsce du?a cz??? firm organizuje akcje promocyjne. By przebi? si? ze swoj? ofert? i dotrze? do jak najwi?kszej liczby klientów, konieczna b?dzie p?atna promocja. Oferujemy reklamy Facebook Ads oraz Google Ads. Odezwij si? do nas, a przeprowadzimy dla Ciebie kampani? reklamow? z okazji Black Friday! ??