Czy reklama na Facebooku jest skuteczna

Czy reklama na Facebooku jest skuteczna?

16 kwietnia 2020 Dodane przez
Reklama na Facebooku to od lat jedno z najskuteczniejszych narz?dzi, które pomaga przedsi?biorcom w promocji ich produktów i us?ug oraz zwi?kszaniu ?wiadomo?ci marki w Internecie. Facebook nadal jest w czo?ówce mediów spo?eczno?ciowych z najwi?ksz? liczb? u?ytkowników. Liczy bowiem ok. 2,5 miliarda osób, w tym 15 milionów polskich Internautów. To ogromna baza osób, w?ród których znajduj? si? tak?e Twoi potencjalni Klienci! Czytaj wi?cej